انتخاب گوگل اسیستنت به جای سیری برای کاربران آیفون ممکن می‌شود

انتخاب گوگل اسیستنت به جای سیری برای کاربران آیفون ممکن می‌شود

احتمال دارد کاربران آیفون ۲۰۱۷ بتوانند دستیار صوتی گوگل اسیستنت را به عنوان دستیار شخصی پیش‌فرض انتخاب کنند.