انتقاد اسطوره میلان از ستاره جدایی طلب/ توصیه به دوناروما؛ از کاکا و شوچنکو عبرت بگیر

آریگو ساکی، مربی اسطوره ای باشگاه میلان در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت به تندی از دوناروما، گلر جوان جدایی طلب روسونری انتقاد کرد.