در دفاع از اسطوره/ پاسخ تند دختر مارادونا به حرف های جنجالی دنی آلوس

دنی آلوس دو روز پیش در یک برنامه تلویزیونی به دیگو مارادونا تاخت و او را به سختی مورد انتقاد قرار داد.