دستکم ۶۰ نفر در آتش جنگل‌های پرتغال سوختند

در پرتغال، موج گرمای کم سابقه با آتش سوزی همراه شده و بخش های وسیعی از جنگل های این کشور را فرا گرفته . بیش از ۶۰ نفر در این آتش سوزی ها کشته شده اند.