روزنامه‌های کابل؛ یکشنبه ۲۸ جوزا

تصرف منطقه استراتژیک توره بوره از سوی جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش، جنگ تبلیغاتی گروه‌های تروریستی، برنامه‌های تازه شهرداری کابل و حمله به مسجد الزهرا در پایتخت افغانستان، مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۲۸ جوزا (خرداد) کابل است.