عملکردهایی که استارتاپ را قبل از راه‌اندازی نابود می کند

عملکردهایی که استارتاپ را قبل از راه‌اندازی نابود می کند

اگر می‌خواهید در آینده سرمایه گذاران نسبت به شما بدبین نشوند از پست کردن اطلاعات شخصی در شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.