ماسیمو میرابلی:/ تصمیم در مورد آینده دوناروما بر عهده مونتلا است

ماسیمو میرابلی، مدیر ورزشی باشگاه میلان در مورد آینده جان لوییجی دوناروما، سنگربان جوان این تیم صحبت کرد.