مشاهده زاویه دید بازدیدکنندگان ویدیوهای ۳۶۰ درجه یوتیوب برای تولیدکنندگان محتوا ممکن شد

مشاهده زاویه دید بازدیدکنندگان ویدیوهای 360 درجه یوتیوب برای تولیدکنندگان محتوا ممکن شد

سازندگان ویدیوهای ۳۶۰ درجه‌ی یوتیوب از این پس می‌توانند محلی را که بازدیدکنندگان این نوع محتوا تماشا می‌کنند، تشخیص دهند.