چگونه بیل و ملیندا گیتس جان ۱۲۲ میلیون نفر را نجات دادند؟

چگونه بیل و ملیندا گیتس جان ۱۲۲ میلیون نفر را نجات دادند؟

بیل گیتس علاوه بر شرکت مایکروسافت، بنیاد گیتس را نیز با کمک همسرش راه‌اندازی کرد. اما این زوج چگونه توانستند جان ۱۲۲ میلیون نفر را نجات دهند؟