کشته شدن اولین گاوباز در یک قرن گذشته در فرانسه

یک گاوباز اسپانیایی در جریان یک مسابقه گاوبازی در جنوب غرب فرانسه کشته شد. رسانه های فرانسوی گفته اند که او از ناحیه ریه دچار مصدومیت شد و در راه بیمارستان به دلیل حمله قلبی درگذشت.