یک تبعه خارجی در غرب کابل ربوده شد

وزارت زراعت افغانستان تایید کرده که یک مشاوره خارجی پروژه باغداری این وزارت امروز یکشنبه ۲۸ جوزا (خرداد) از کارته چهار در غرب کابل ربوده شده است. هویت این فرد به دلایل امنیتی اعلام نشده است.