۲۸ خرداد: شروع زندگی اولین کسی که قله اورست را به چالش کشید

۲۸ خرداد: شروع زندگی اولین کسی که قله اورست را به چالش کشید

۱۳۱ سال پیش جورج مالوری کوهنورد انگلیسی بدنیا آمد؛ فردی که برای به زانو درآوردن اورست، بلندترین قله جهان، در ذهن ها به یادگار مانده است.