آلبوم عکس: حمله با خودرو در شمال لندن

ترزا می نخست وزیر بریتانیا حمله به گروهی از مسلمانان در شمال لندن را "منزجرکننده" خوانده و بر مبارزه با "تروریسم و افراط‌ گرایی" در هر شکل و نوعی تاکید کرده است.