ادعای ال کنفیدنسیال/ شروع تحقیقات دارایی اسپانیا از رئیس باشگاه رئال

فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید پس از دفاعیه اش از رونالدو زیر ذره بین اداره دارایی اسپانیا قرار گرفته است.