ادعای مارکا/ مدافع آرسنال به بارسا نزدیک تر شد

اگر تا چند روز پیش انتقال هکتور بیرین به بارسا کمی دور از انتظار به نظر می رسید، حالا معادلات تا حدی تغییر کرده اند.