اصرار عجیب متیو برای ماندن در بارسلونا

در حالی که به نظر می رسید ژرمی متیو در یک قدمی پیوستن به فنرباغچه قرار دارد، اما گویا او قصد ماندن در بارسلونا را دارد.