بحران‌های منطقه‌ای در برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس تاثیرگذار نخواهد بود

عضو مجلس قانونگذاری فلسطین بحران‌های منطقه‌ای از جمله اختلافات عربستان با قطر را بدون تاثیر بر آرمان‌های فلسطین و برپایی روز قدس دانست.