بیش از ۶۵ میلیون بی‌خانمان در جهان

براساس اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل حدود ۶۵ میلیون و ششصد هزار نفر در جهان پناهنده، پناهجو (متقاضی پناهندگی) و یا در کشورهایشان بی‌خانمان شده‌اند.