ترکیب ویتامین سی و آنتی‌ بیوتیک برای مبارزه با سرطان

ترکیب ویتامین سی و آنتی‌ بیوتیک برای مبارزه با سرطان

دانشمندان با ساخت دارویی مرکب از ویتامین سی و آنتی‌بیوتیک، موفق به کشتن سلول‌های بنیادی سرطانی شدند.