رئال در مقابل باشگاه چند ملیتی CR7/ چرا هیچکس برای رونالدو گریه نمی کند؟

این روزها در مادرید کسی برای رونالدو گریه نمی کند و کمتر کسی را پیدا می کنید که تهدیدهای اخیر او را درک کرده باشد.