رایولا:/ میلان با زور و تهدید قصد حفظ دوناروما را داشت

مینو رایولا، ایجنت جانلوئیجی دوناروما، به انتقاد از رفتار باشگاه میلان پس از اعلام عدم تمدید قرارداد این گلر جوان با آن‌ها پرداخت.