قابلیت صوتی دستیار هوشمند بیکسبی سامسونگ در آمریکا فعال شد

قابلیت صوتی دستیار هوشمند بیکسبی سامسونگ در آمریکا فعال شد

امکانات صوتی دستیار هوشمند بیکسبی سامسونگ به‌صورت محدود برای کاربران آمریکایی فعال شد.