مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز شد

مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رسما در بروکسل مقر این اتحادیه آغاز شد. میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا گفت هدف او در درجه اول این است که به بی‌ثباتی ناشی از خروج بریتانیا پایان دهد. دیوید دیویس وزیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) هم گفته است که با ذهنیتی "مثبت و سازنده" این مذاکرات را شروع می‌کند.