ناراحتی شدید لواندوفسکی از هم تیمی هایش در بایرن

ایجنت روبرت لواندوفسکی مدعی شد که مهاجم بایرن مونیخ از اینکه هم تیمی هایش به او کمک نکردند که آقای گل شود، بسیار ناراحت است.