نخست وزیر بریتانیا: حمله لندن حمله به مسلمانان بود

ترزا می نخست وزیر بریتانیا حمله به مسلمانان در نزدیکی مسجدی در شمال لندن را مثل هر "حمله تروریستی" دیگر "منزجرکننده" خواند. این حادثه در ساعت‌های اولیه بامداد در یکی از محل‌های معروف تجمع مسلمانان اتفاق افتاد که یک مسجد و یک خیریه مسلمانان در آنجا واقع است.