نکاتی برای بهبود ارتباط مدیران با کارمندان

نکاتی برای بهبود ارتباط مدیران با کارمندان

یک کارآفرین هوشمند برای ایجاد رابطه بهتر با کارمندان خود، آن‌ها را به‌صورت دوره‌ای به جلسات مهم دعوت می‌کند.