کلیه؛ متاع فقیران هرات برای فروش

فروش کلیه از سوی شماری از افراد فقیر برای بیمارانی که نیاز به پیوند این عضو دارند نگرانی‌هایی را در هرات در غرب افغانستان برانگیخته است. بر اساس آمارهای رسمی یک سال در این ولایت گذشته حدود صد مورد عملیات پیوند کلیه انجام شده است.