اتحادیه اروپا حمله رژیم سعودی به بازاری در یمن را محکوم کرد

اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن حمله عربستان به بازاری در یمن، درباره اوضاع انسانی در این کشور هشدار داد.