اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۲۱ هزار واحد صنعتی

اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۲۱ هزار واحد صنعتی

معاون امور صنایع صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۲۱ هزار واحد تولیدی اختصاص داده شده است.