ادعای اسپورت/ تغییر برنامه های وراتی برای پیوستن به بارسلونا

مارکو وراتی، این روزها در ایبیزا تعطیلات خود را سپری می کند و دو هفته دیگر باید در تمرینات پیش فصل پی اس جی حضور یابد.