اسرائیل باید در محاسبات خود درباره قدس شریف تجدیدنظر کند

دبیرکل حزب جوانان عدالت و توسعه یمن گفت که تمامی احزاب و گروه‌های یمنی درصدد برگزاری مراسمی هستند که شایسته عظمت قدس شریف باشد.