بازداشت مردی که برای جلب توجه فرزندش را از پنجره آویزان کرد

مردی که برای جلب توجه در شبکه اجتماعی فیس یوک فرزندش را از پنجره آویزان کرده بود، به زندان محکوم شد