بانک‌ مرکزی: مردم شایعات مربوط به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی را باور نکنند

بانک‌ مرکزی: مردم شایعات مربوط به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی را باور نکنند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مردم به شایعات ورشکستگی بانک‌ها در فضای مجازی اعتماد نکنند.