بررسی صادرات محصولات مبتنی بر فناوری‌ های پیشرفته

بررسی صادرات محصولات مبتنی بر فناوری‌ های پیشرفته

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی صادرات محصولات «های تک» پرداخت.