حمایت رئیس فیفا از سیستم ویدئو چک در فوتبال

جانی اینفانتینو، از تصمیم خود و همکارانش برای استفاده از فناوری کمک داوران ویدئویی در بازی‌های جام کنفدراسیون‌ها دفاع کرد.