دانشجوی آمریکایی آزاد شده توسط کره شمالی درگذشت

خانواده اتو وارمبیر که اخیرا پس از تقریبا یک سال و نیم بازداشت در کره شمالی درحالی که در کما بود آزاد شد می گوید که او درگذشته است. او پس از محاکمه و محکوم شدن به ۱۵ سال زندان به کما رفته بود اما پزشکان آمریکایی توضیح کره در مورد علت اغمای او را نپذیرفته اند.