دراکسلر: در عمل باید خود را ثابت کنیم نه با حرف

جولین دراکسلر، کاپیتان تیم ملی آلمان پس از پیروزی ۳-۲ مقابل استرالیا و دریافت عنوان بهترین بازیکن زمین مدعی شد که در عمل سعی دارد خود را ثابت کند.