دیدگاه جالب مردم در مورد احتمال جدایی رونالدو

بسیاری از دوست داران فوتبال به اینکه رونالدو رئال را ترک خواهد کرد اعتقاد ندارند و تهدیدهای اخیر او را یک مانور برای تحت فشار قراردادن رئال تلقی کرده اند.