روزنامه‌های کابل ۳۰ جوزا

افتتاح دهلیز هوایی افغانستان و هند، اظهارات تازه رئیس جمهوری افغانستان در مورد اجماع ملی و اطلاعات تازه از چگونگی به خشونت کشیده شدن اعتراضات در کابل مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۳۰ جوزا (خرداد) کابل است.