زبان مادری؛ دغدغه‌‌ نسل دوم مهاجران افغان بریتانیا

در بیستم جون/ژوئن هر سال از سهمی که پناهجویان درآبادانی و توسعه کشورهای میزبان دارند، قدردانی می‌شود. بیستم جون روز جهانی پناهجو است اما دغدغه بسیاری از خانواده‌های پناهنده این است که فرزندان‌شان زبان‌ مادری‌شان را فراموش نکنند.