زیرزمین مجتعی لوکس در پکن همه را شگفت‌زده کرد

شنبه گذشته گزارشی از رادیو ملی چین پخش شد درباره یک مجتمع مسکونی نسبتا مرفه در پکن که زیر زمین آن در عمل به یک مجمتع مسکونی بدون پنجره و نهفته در دل زمین تبدیل شده و حدود چهار صد نفر در آن زندگی می‌کنند و برای این چهارصد نفر فقط یک خروجی اضطراری وجود دارد.