شما می‌توانید ساختار فیزیکی مغز خود را تغییر دهید

شما می‌توانید ساختار فیزیکی مغز خود را تغییر دهید

نوروپلاستیسیتی، به مفهوم شکل دادن ذهنی و فیزیکی مغز از طریق کنترل محرک‌ها است. مدیتیشن و فعالیت فیزیکی از مؤثرترین راه‌های انجام این کار هستند.