ماسیمو موراتی:/ اینتر دیر یا زود برای خرید رونالدو اقدام می کند!

مالک سابق باشگاه اینتر، شایعات اخیر درباره جذب کریستیانو رونالدو از سوی باشگاه اینتر را رد کرد.