معاون سنای افغانستان: مهاجرت افغان‌ها ریشه در ضعف حکومت دارد

محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنای افغانستان می‌گوید مهاجرت از افغانستان افزون بر ناامنی، ریشه در ضعف حکومت، در اداره و مدیریت نیز دارد. افغانستان اکنون شش میلیون پناهنده در سراسر جهان دارد و بیشترین مهاجران آن در کشورهای همسایه‌اش، پاکستان و ایران زندگی می‌کنند.