همدلی؛ مهارتی که قدرت نفوذ و تأثیر شما را افزایش می‌دهد

همدلی؛ مهارتی که قدرت نفوذ و تأثیر شما را افزایش می‌دهد

هرچه با کارمندانتان صمیمی‌تر و یکدل‌تر باشید، در شرایط بحرانی از آن‌ها بهتر حمایت می‌کنید و پیرو آن، آن‌ها انگیزه‌ی بیشتری برای کار خواهند داشت.