وزارت زراعت: فراه در غرب افغانستان نیم میلیون تن هندوانه تولید می‌کند

وزارت زراعت افغانستان اعلام کرده که میزان هندوانه/تربوز تولید شده در ولایت فراه در جنوب غرب افغانستان در همسایگی ایران، به بیش ۵۷۸ تن خواهد رسید که ۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر است. براساس خبرنامه این وزارت، حاصل‌خیز بودن ولایت فراه باعث شده که دهقانان از هر هکتار ۳۴ تن هندوانه بدست بیاورند.