وزیر خارجه قطر در جستجوی راه حلی برای بحران منطقه، راهی آمریکا شد

در ادامه بحران در روابط قطر و همسایگان عربش، وزیر خارجه این کشور برای یافتن راه حلی سیاسی به آمریکا می‌رود.