وضعیت خودرو از زبان معاون امور صنایع وزارت صنعت

وضعیت خودرو از زبان معاون امور صنایع وزارت صنعت

معاون امور صنایع وزارت صنعت،‌ معدن‌ و‌ تجارت در نشستی خبری، گزارش کوتاهی از وضعیت خودرو در سال ۱۳۹۶ در ایران داد.