ژاپن سریع ترین ابر کامپیوتر جهان را می‌سازد

ژاپن سریع ترین ابر کامپیوتر جهان را می‌سازد

ژاپن در حال ساخت سریع‌ترین ابرکامپیوتر جهان است تا بتواند به‌واسطه‌ی آن به قطب تحقیقاتی برای تکنولوژی هوش مصنوعی تبدیل شود.