عکس: چهارراه زنبق کابل در پی برچیده شدن خیمه ‘جنبش رستاخیز تغییر’

اسماعیل شهامت، خبرنگار بی‌بی‌سی که از محل درگیری دیشب پلیس و معترضان "جنبش رستاخیز تغییر" دیدار کرده، می‌گوید که هنوز حضور نیروهای پلیس در این محل سنگین است.